Tandartspraktijk Hofstede
"Keurige Kiezen"

Burgemeester Letteweg 4
3233 ag  Oostvoorne
telefoon 0181 - 48 36 88
info@keurigekiezen.nl

Declaraties

De tarieven in de gezondheidszorg worden vastgesteld door de minister van volksgezondheid op voordracht van de Nederlandse Zorg Autoriteit. De invloed van de KNMT ( Tandartsenclub) hierin is erg beperkt. Er kan wel worden meegepraat, maar alleen op zorginhoudelijk niveau.
De tarieven zijn de afgelopen jaren niet voldoende meegegroeid om de oplopende kosten te dekken. 

Via de onderstaande link kunt u verschillende tandheelkundige tarieven en bijbehorende codes opzoeken:
www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/vergoedingen-mondzorg/

Infomedics en uw nota


Sinds december 2008 worden onze nota’s verzorgd door Infomedics. Dit bedrijf print en verstuurt de nota’s , houdt de betalingen bij en verzendt herinneringen. Heeft u vragen over de administratieve afhandeling van nota’s kunt u contact opnemen met Infomedics: 36-2031900. Dit nummer kunt u ook bellen indien u een kopie van een nota wenst. Verder kunt u bij vragen over uw nota ook terecht op de volgende website: www.uwnota.nl
Wanneer er een zogenaamde clearing overeenkomst is met uw zorgverzekering, zal de NMT FenCS de nota rechtsstreeks indienen bij uw zorgverzekeraar. Hierna kunt u nog een restnota van de NMT FenCs ontvangen voor het bedrag dat uw zorgverzekeraar niet betaald heeft. .

Indien u 30 dagen na ontvangst van de nota niet betaald heeft, blijft u in verzuim en zal Infomedics een betalingsherinnering sturen. Indien u 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet betaald heeft, ontvangt u een tweede herinnering voor de hoofdsom. Hier zijn kosten aan verbonden. Wanneer u hierna in gebreken blijft zal er een incassoprocedure gestart worden. 

Voor inhoudelijke vragen over de behandeling of de nota kunt u contact opnemen met de praktijk: info@keurigekiezen.nl of 0181-483688.

Vergoeding van de tandheelkundige behandeling is onderverdeeld in drie delen.
De tandjeugdzorg tot achttien jaar is volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Met uitzondering van: orthodontie, implantaten en kroon- en brugwerk. Deze dienen vooraf te worden aangevraagd en te worden goedgekeurd.
De volwassenentandzorg is volledig ondergebracht in de aanvullende verzekering. Afhankelijk van de maatschappij en het gekozen pakket kunt u een deel van de kosten bij uw zorgverzekering indienen. Door de veelheid aan verzekeringen en pakketten en de tussentijdse wijzigingen is het helaas niet mogelijk voor iedereen afzonderlijk bij te houden hoe zijn tandheelkundige verzekering geregeld is.
De volledige gebitsprothese wordt op een kleine eigen bijdrage na uit de hoofdverzekering (AWBZ) vergoed. Hetzelfde geldt voor de implantaat gedragen gebitsprothese; deze dient vooraf te worden aangevraagd.

 De tandartstarieven worden door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) bepaald.

Sitemap  |  Productie: LinkmasterMonkey.com  © 2024