Tandartspraktijk Hofstede
"Keurige Kiezen"

Burgemeester Letteweg 4
3233 ag  Oostvoorne
telefoon 0181 - 48 36 88
info@keurigekiezen.nl

Antibiotica

Deze groep medicijnen heeft een sterk bacterie remmend of bacterie dodend effect. Om een goed resultaat te geven en resistentie van schadelijke bacteriën te voorkomen is het noodzakelijk voldoende lang en voldoende hoge concentratie in te nemen. Volg dus altijd het recept. Er zijn helaas al veel MRSA bacteriën.

ONTSTEKINGEN in en rond de mond kunnen veel pijn geven en zijn niet altijd snel en eenvoudig weg te werken. Om de behandeling te ondersteunen is het soms wenselijk deze met antibioticum aan te vullen. Hierdoor zullen de klachten worden onderdrukt en zal de behandeling minder nabezwaren geven. Helaas is de omgeving van het gebit zo lastig, dat antibioticum alleen, niet de oorzaak kan wegnemen. Behandeling is dus noodzakelijk.

PARAPLU: in het geval dat er een lichaamsvreemd object bij u in het lichaam is geplaatst is het noodzakelijk om bij bloedige ingrepen een antibioticum paraplu te nemen. Bacteriën en zeker enkele in de mond veel voorkomende soorten staan er om bekend dat ze, eenmaal in de bloedbaan rondzwervend, zich graag hechten aan kunstmatige delen. Daar zullen ze een ontstekingreactie geven welke er uiteindelijk toe kan leiden dat deze kunstdelen verloren gaan. Gedacht moet worden aan: heupprotheses; knieprotheses; hartklepprotheses maar ook bij diverse hartafwijkingen. Helaas is het beleid wisselend per specialisme en per ziekenhuis. Vraag zomogelijk om een schriftelijk advies.
De antibioticum moet één uur voor de behandeling worden ingenomen om voldoende werkzaam te zijn.

Bij OVERGEVOELIGHEID voor antibioticum of penicilline zijn er diverse alternatieven. Geef dus aan als u een allergische reactie in het verleden heeft meegemaakt.
formatie over antibiotica profylaxe.

gewijzigd antibioticum beleid

Vanaf maart 2016 is het beleid ten aanzien van preventief antibioticum innemen bij gewrichtsprotheses gewijzigd. U hoeft niet langer een antibioticum paraplu te gebruiken ná een heup of knie operatie.
Sitemap  |  Productie: LinkmasterMonkey.com  © 2024