Tandartspraktijk Hofstede
"Keurige Kiezen"

Burgemeester Letteweg 4
3233 ag  Oostvoorne
telefoon 0181 - 48 36 88
info@keurigekiezen.nl

Implantaten 

Implantaten zijn een niet meer weg te denken onderdeel van de tandheelkunde geworden. Of het nu gaat om het vervangen van een verloren tand of kies; een klapperend kunstgebit of het bevestigen van uitgebreide gezichtsprotheses, iedere moderne verankering is op implantaten.

Implantaten zijn kunstwortels of pluggen die in het bot van de kaak worden geschroefd. Hierop wordt een abutment, of opbouw geschroefd en daarop kan een kroon of kunstgebitdrukker geplaatst worden.

                   
         tand met wortel                   kroon op implantaat

Na het plaatsen vind er een inhelingsperiode plaats waarin de implantaten vastgroeien. Afhankelijk van het type implantaat en de gewenste belasting varieert deze periode tot soms wel 6 maanden. Implantaten worden gemaakt van Titanium of Zirconium met een speciale caoting. Dit wordt door het lichaam niet als lichaamsvreemd herkend en kan daardoor kan dit vastgroeien.
Soms is niet voldoende bot of bot van niet voldoende kwaliteit aanwezig, dan zal extra bot geplaatst moeten worden op de plaats van implanteren.
 
Implantaten en de bijbehorende techniek zijn relatief jong. Dit maakt dat er pas 20 jaar ervaring is, maar belangrijker nog dat de technieken, merken en modellen steeds aan verandering onderhevig zijn. Eenmaal geplaatste implantaten kunnen soms van een type zijn waarvan niet de specificaties bekend zijn of waarvan de onderdelen voor eventuele reparatie niet meer te verkrijgen zijn. Daarom laat ik het implanteren graag over aan gespecialiseerde collega’s. Eventuele suprastructuren, kronen en kunstgebitten worden wel gewoon in onze praktijk gemaakt.

Er worden de meest fantastische resultaten beschreven van implantaat behandelingen. De werkelijkheid is dat in “eenvoudige” situaties 98% van de implantaten succesvol zijn, maar de meer gecompliceerde situaties (waar er steeds meer van komen) mogen blij zijn met 95% succes voor een periode van vijf jaar. Het succes percentage wordt naast de risico’s bij het plaatsen vooral bepaald door ontstekingen rond de implantaten, zogenaamde peri-implantitis. Dit zorgt net als bij gewone tanden en kiezen er voor dat het tandvlees loslaat, terugtrekt en uiteindelijk het kaakbot zo ver aangetast wordt dat de implantaten los gaan staan en er uit vallen. Implantaten hebben dus minstens net zo veel recht op onderhoud en controle als het eigen gebit.

In principe zijn implantaten levenslang vast in de kaak. De suprastructuur is wel aan slijtage onderhevig en zal onderhouden en op termijn zelfs vervangen moeten worden. Daarom is jaarlijkse controle noodzakelijk. klikgebit op twee implantaten met stegconstructie
Het klikgebit is de meest toegepaste vorm waarin we implantaten plaatsen. De moderne uitvoering kent 2 of 4 implantaten met een stang of steg constructie die met een klemmetje de gebitsprothese vast houdt. De kosten hiervoor worden voor het grootste deel gedragen vanuit de basisverzekering. Als de zorgverzekering er goedkeuring aan geeft is de eigen bijdrage beperkt tot €180,-- of €250,--. De voorwaarden die de verzekering hieraan stelt verschillen per zorgverzekering en per jaar. Zelfs tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk. Informeer bij uw zorgverzekering voordat u begint. Helaas zijn er sterk commercieel gerichte praktijken die er gewoonte van maken hier snel overheen te gaan en u zo het risico geven extra kosten te maken.

Ook voor het vervangen van een verloren tand of kies zijn tandimplantaten bijzonder geschikt. Eenmaal geplaatst geven ze jarenlang een goed functionerende voorziening. Soms is het noodzakelijk om extra bot op te bouwen op de plaats van implanteren voor houvast of om esthetisch fraai gevormd tandvlees te creëren.

Sitemap  |  Productie: LinkmasterMonkey.com  © 2024