Tandartspraktijk Hofstede
"Keurige Kiezen"

Burgemeester Letteweg 4
3233 ag  Oostvoorne
telefoon 0181 - 48 36 88
info@keurigekiezen.nl

Tandarts Hofstede heeft de opleiding tandheelkunde gevolgd van 1985 tot 1990 en met diploma tandarts afgerond. De tandarts is ingeschreven in het BIG-register (hierin wordt ongeoorloofde uitoefening van de tandheelkunde bestreden en is de mogelijkheid geregeld van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid). Het inschrijfnummer van Tandarts Hofstede is: 89027683902.
Meer weten over het BIG-register? Zie www.bigregister.nl

Sinds 2007 is een zogenaamd kwaliteitsregister opgezet: Tandarts Hans staat hier sinds de invoer van het register
in ingeschreven.              
               

De deelnemers van dit register verplichten zich voldoende kwaliteit te leveren, hun werkervaring op peil te houden, literatuurstudie te volgen, bij- en nascholing bij te houden en deel te nemen aan visitatie's. Daarnaast is er een brede interresse in de tandheelkunde en aanverwante zaken, er vindt regelmatig overleg plaats met collega's en specialisten in het vakgebied.

Meer weten over het kwaliteitsregister?
Zie
kwaliteits registertandartsen


De praktijkmanager Saskia heeft na tien jaar een eigen praktijk in de paramedische sector en enkele cursussen in de praktijkmanagement, de organisatie van de praktijk op zich genomen. Tot haar taken behoren personeelszaken, administratie, boekhouding, websitebeheer. Daarnaast is zij in de praktijk aanwezig om op bijna alle vlakken ondersteuning te bieden. Zij is er verantwoordelijk voor dat het achter de schermen soepel verloopt en er een basis voor een goede werksfeer is.
Daarnaast werkt zij sinds eind 2014 als preventie assistente mee. Ze heeft zich hiervoor geschoold en houdt via literatuur en het volgen van cursussen haar kennis op peil.
Naast Saskia zijn ook Patricia , Linda , Daniëlle, Tamira en Simone geschoold als preventie assistente. ZIj houden hun vakkennis bij door cursussen en literatuur.

Tandtechniek
De tandtechnische werkstukken worden in nauw overleg uitgevoerd door het laboratorium Hoeve in Hellevoetsluis. Dit laboratorium maakt onderdeel uit van de Excent groep. Ze hebben intern een uitstekende kwaliteitsborging, zijn progressief in hun mogelijkheden en zijn een gesprekspartner bij tandheelkundig technische aspecten van uitgebreide werkstukken. Zie ook hun website: www.hetgebit.nl

Hygiëne
In 2007 is een uitgebreide nascholing gevolgd om de praktijkhygiëne weer helemaal up to date te maken.
Met de verbouwing is rekening gehouden dat de inrichting logisch is en dat er eenvoudig schoon te maken materialen gebruikt zijn.
Er wordt steeds meer gebruikt gemaakt van disposables (handschoenen, bekertjes etc.). De behandelunit en werkplek worden aan het begin en eind van elke werkdag uitgebreid schoongemaakt en na iedere behandeling gedesinfecteerd met alcohol. Het gebruikte instrumentarium wordt eerst met chloor gedesinfecteerd, daarna huishoudelijk gereinigd en vervolgens in 'Truus' onze supervaatwasser gedesinfecteerd. Daarna volgt nog een sterilisatieronde.
Er is een schoonmaakprotocol voor het huishoudelijk schoonmaken van de praktijkruimtes.
Het handelen is gericht op het voorkomen van kruisbesmetting en besmetting van personeel. Daarnaast zijn alle medewerkers ingeënt (onder andere tegen het besmettelijke hepatitis B).

Milieu
De tijd dat we onze zooi gewoon het riool inkiepten, ligt al enige tijd achter ons. In allebei de behandelkamers is een moderne amalgaamseparator geplaatst. Het afval hieruit wordt samen met scherp gedesinfecteerd materiaal (naalden) aangeboden aan een gespecialiseerd bedrijf in het verwerken van tandheelkundig afval. Ontwikkelaar en fixeer voor de röntgenfoto's zijn vervallen nu we een digitaal röntgensysteem hebben.
De meerderheid van de disposable materialen is recyclebaar of met een hoog calorische waarde goed te verbranden.

Personeelsbeleid
We bieden de leden van ons team een leuke en uitdagende werkomgeving. Hierin worden mogelijkheden geboden voor zelfontwikkeling en groei. De werktijden zijn waar mogelijk aangepast op de indivuele thuissituatie. Daarnaast proberen we door een open communicatie de onderlinge sfeer positief te houden, zodat een ieder het naar zijn zin heeft. Natuurlijk werken wij om een inkomen te verkrijgen. Hiermee leveren we goede tandheelkundige zorg, maar we willen dit wel op een leuke manier doen en dat geldt voor alle medewerkers bij ons. Er vindt regelmatig werkoverleg plaats, waarbij alle mederwerkers aanwezig zijn. En is er een systeem opgezet van functioneringsgesprekken. Het team is zo klein dat dagelijks terugkoppeling en feedback gegeven kan worden.

Patiënten tevredenheidsonderzoek 

In de eerste helft van 2011 hebben we een patiënt tevredenheidsonderzoek uitgezet. Hierbij hebben anoniem 300 patiënten deelgenomen.
Het streelt ons ego dat iedereen tevreden is over de kwaliteit en de organisatie van de praktijkvoering. Ook ten opzichte van de andere geënquêteerde praktijken scoort onze praktijk ruim boven het gemiddelde.
Vrijwel iedereen scoort op vrijwel alle punten goed tot zeer goed. Gelukkig hebben we de enquête niet helemaal voor niets gehouden en kunnen we de volgende verbeter punten noemen:

  • Bereikbaarheid van de praktijk
  • Gehorigheid in de wachtkamer
  • Drukte van de agenda.

De bereikbaarheid van de praktijk hebben we direct verbeterd door de balie openingstijden te verruimen van 8 tot 13 uur. En de werktijden van 8 tot 18 uur.
De praktijk is per email bereikbaar: administratie@tandartspraktijkhofstede.nl
En de bouwprojecten in de directe omgeving van de praktijk, naderen hun voltooiing waardoor de parkeerplekken bij de praktijk weer beschikbaar komen om te parkeren en de stoepen hersteld zullen gaan worden.
De gehorigheid in de wachtkamer was een punt wat een aantal malen genoemd werd. Hierin zal hopelijk verandering komen door achtergrond muziek te realiseren.
De drukte in de agenda wordt verbeterd door het aantrekken van een collega tandarts in de praktijk aan het werk. Hierdoor is het ook voor nieuwe patiënten weer mogelijk om zich in de praktijk te laten inschrijven.
Rest mij nog alle deelnemers van de patiënten enquête hartelijk te danken voor hun bijdrage.

Bent u niet tevreden?
Wij doen ons uiterste best om zo goed mogelijk voor uw gebit te zorgen. En eventuele schade’s te herstellen. Helaas moeten we soms concessies doen of is het resultaat niet helemaal geworden zoals we bedacht hadden. Bent u ondanks onze inspanningen niet geheel tevreden over de behandeling, het resultaat of de rekening neemt u dan contact op met de praktijk. We willen graag in goed overleg uitleg geven of bekijken waar er een beter resultaat bereikt kan worden. 
Tip 
Ook wil ik u hier graag wijzen op het Tandheelkundig Informatie Punt. Dit is een onafhankelijk informtatie centrum voor patienten waar u met vragen terecht kunt. U kunt dit bereiken via de website: www.tandartsenplein.nl  of telefonisch: 0900-2025012
Klachtenfunctionaris
Ook is de praktijk en de medewerkers aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT.
Dus komen we er samen echt niet uit, dan kunt u kosteloos contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de KNMT, de beroepsvereniging voor tandartsen. Hij bemiddelt en helpt u bij het fomuleren van uw klacht.

Sitemap  |  Productie: LinkmasterMonkey.com  © 2024