Tandartspraktijk Hofstede
"Keurige Kiezen"

Burgemeester Letteweg 4
3233 ag  Oostvoorne
telefoon 0181 - 48 36 88
info@keurigekiezen.nl

Wortelkanaalbehandeling
 


een gezonde kies


ontstoken kies 

Wat is het doel van een wortelkanaalbehandeling?

Het doel van een wortelkanaalbehandeling is het pijnvrij behouden van een gebitselement.

Waarom doet een kies pijn?

Hypergevoeligheid na het leggen van een nieuwe vulling, een stoot of val op een tand gaat meestal van zelf over.
Is de irritatie van de zenuw te groot dan zal de zenuw langzaam afsterven (dagen tot maanden). Hierbij treden wisselend pijnklachten en pijnvrije periodes op. Is de zenuw eenmaal geheel afgestorven dan zal het dode zenuwmateriaal een ontstekingsreactie in de omgeving van de kies veroorzaken. Fysiologisch heeft dit tot doel het beschadigde weefsel te verwijderen. Als er geen behandeling plaats vind zal de kies los gaan staan en er uiteindelijk uitvallen.

Wat is een wortelkanaalbehandeling?

De eerste stap van een wortelkanaalbehandeling is het verwijderen van de zenuw, dan wel ontstoken restmateriaal dan wel dood geïnfecteerd weefsel. Daarna wordt de binnenkant van het wortelkanaal schoongemaakt door mechanisch te vijlen en met een chloor- en zeepoplossing te spoelen. Hierbij wordt het wortelkanaal zodanig vorm gegeven dat het goed en volledig gevuld kan worden. Dit laatste is noodzakelijk om de terug groei van bacteriën te voorkomen.
Het aantal zenuwkanalen in een tand of kies verschilt per gebitselement. Één tot vier kanalen maar er is een grote anatomische variatie in vorm en aantal zenuwkanalen. De vooraf gemaakte röntgenfoto is een noodzakelijk hulpmiddel om de behandeling goed uit te kunnen voeren. Succespercentages van de wortelkanaalbehandeling variëren van 65 tot 98 procent. De lokale anatomie van het te behandelen element is hierbij bepalend.


1 De kies is opengemaakt.
2 De wortelkanalen worden schoongemaakt met een speciaal vijltje en gedesinfecteerd met chloor.

3 Wortelkanalen zijn afgesloten met vulmateriaal en de kies is voorzien van een vulling.
4 Geruime tijd later is de ontsteking verdwenen


Pijnklachten:

De wortelkanaalbehandeling is een precieze en langdurige klus. Een behandeling van anderhalf uur is niet ongewoon. Als u met pijnklachten in de praktijk komt, is er meestal niet voldoende tijd om deze behandeling in zijn geheel uit te voeren. Daarom wordt in spoedbehandeling, avond- en weekenddiensten vaak een nood- of initiële behandeling gedaan. Voor het afbehandelen van de kies wordt een aparte afspraak gemaakt.
Helaas lukken niet alle wortelkanaalbehandelingen. Ondanks grote vooruitgang in preparatie technieken en vulmiddelen blijft een percentage mislukken. Hiervoor kunnen diverse redenen of oorzaken zijn. De meest voorkomende zijn:

  • lastige vorm of vernauwing van het zenuwkanaal maken een goede reiniging en afvulling van het zenuwkanaal onmogelijk.
  • de wortel is in de lengte gescheurd, waardoor een lekvrije kanaalvulling niet mogelijk is.
  • er zit een extra zenuwkanaal in de kies dat niet gevonden is.
  • de ontstekingsreactie in de kaak is zo groot geworden dat die als zelfstandig proces blijft bestaan.
  • er is sprake van een gecombineerde tandvlees- en zenuwontsteking. Deze blijven elkaar infecteren.

Soms is het mogelijk door herbehandeling als nog een goede lekvrije afsluiting te realiseren. Ook kan de kaakchirurg door middel van een wortelpunt behandeling de problemen op lossen (succes zestig tot tachtig procent). In een enkel geval is het gebitselement verloren.

Is de behandeling pijnlijk?

Ja! De kies vindt het helemaal niet leuk als de zenuw eruit gehaald wordt. Daarom wordt vooraf verdoving gegeven. Als de zenuw al helemaal dood is of een initiële behandeling heeft gehad kan de verdoving soms achterwege blijven.

Nabezwaren na behandeling:

Na een wortelkanaalbehandeling maar ook naar een initiële noodbehandeling is het normaal dat er enkele dagen nabezwaren zijn. De napijn ontstaat als het gevolg van het verwijderen van de zenuw en de irritatie van de omliggende weefsels. Vier tot zeven dagen is geen uitzondering. Gedurende deze periode zult u het ongemak met pijnstillers moeten onderdrukken. Als de pijn langer aanhoudt dient u contact met u tandarts op te nemen.
Ook na het uitvoeren van een goede wortelkanaalbehandeling kan en zal de tand of kies kleurverschil met de buurelementen laten zien. Zo nodig is dit met bleken te herstellen, of als dat niet lukt door middel van een facing of kroon op het gebitselement.

De kroon op het werkstuk?

Door het doen van een wortelkanaalbehandeling raakt een kies vaak zo verzwakt dat het noodzakelijk is een kroon te plaatsen om de functie van het gebitselement te behouden. Omgekeerd is het ook zo dat als een tand of kies zo aangetast is dat er een kroon geplaatst moet worden, dat het verstandig is om problemen in de toekomst te voorkomen en van te voren een wortelkanaalbehandeling uit te voeren. 


.

Sitemap  |  Productie: LinkmasterMonkey.com  © 2024