Tandartspraktijk Hofstede
"Keurige Kiezen"

Burgemeester Letteweg 4
3233 ag  Oostvoorne
telefoon 0181 - 48 36 88
info@keurigekiezen.nl

Privacyverklaring

Sinds jaar en dag kennen we in de zorgverlening de geheimhoudingsplicht.

Dit kennen we als onderdeel van de verschillende opleidingen en de belofte of eed zoals die aan het eind van de opleiding wordt afgelegd.

Natuurlijk is het onvermijdelijk dat er kleine lekkages zijn in een tandartspraktijk in een dorp waar de kinderen naar school gaan en we actief deelnemen aan het sociale leven. Maar zorginhoudelijke en privé gegevens worden niet buiten de praktijk gebracht.

Dit is iets waar we ons in het dagelijks werk goed van bewust zijn en wat regelmatig hardop herhaald wordt om dit voor iedereen nogmaals te waarborgen.

De wet bescherming persoonsgegevens uit 1995 geeft richtlijnen en een wettelijk kader aan bovenstaand gedachtengoed.De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uit 2018 gaat veel verder en betreft ook bedrijven en personen die buiten de zorgsector werkzaam of actief zijn.

In onze Privacyverklaring staan onder andere de volgende punten:

Het betreft: Tandartspraktijk Hofstede, Burg Letteweg 4 te Oostvoorne

 • Het doel van de gegevensverwerking is om de uitoefening van de tandheelkunde zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en uw gezondheid zo veel als mogelijk te waarborgen. Hiertoe worden contacten onderhouden met andere (para) medici, de apotheken en verschillende zorgverzekeringen.

 • De administratie en het patiënten dossier worden bewaard tot 15 jaar na de laatste aantekening in het dossier.

 • Alle patiëntengegevens zijn beveiligd opgeslagen en worden alleen via beveiligde en of versleutelde berichtenverkeer verzonden. Er wordt gebruik gemaakt van Zorgmail.

 • Als patiënt heeft u recht op inzage van uw dossier. U kunt een afschrift opvragen of door laten sturen naar een opvolgende behandelaar. Indien u wenst kan uw dossier ook worden verwijderd of gewist, maar dan zal het verzoek daartoe wel weer 15 jaar bewaard worden.

 • Onze website maakt gebruik van cookies.

 • Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. Dit is de heer GJ Hofstede.

 • Als er duidelijke tekortkomingen zijn kan de Autoriteit Persoonsgegevens ingrijpen. Dit is ook de instantie waar u klachten kunt indienen over de uitvoering van de privacyverklaring.

 • Binnen onze organisatie hebben we de volgende extra maatregelen genomen om de AVG zo goed mogelijk uit te voeren.

 • Er wordt periodiek een risico-evaluatie en werkoverleg belegd met als thema: informatieveiligheid.

 • De computerschermen sluiten automatisch en de tijd hiervoor is ingekort.

 • Alle computers hebben wachtwoorden en de computers locken automatisch. Ook deze tijd is ingekort.

 • We hebben een clean desk policy. Er blijven geen wachtwoorden etc rondslingeren.

 • Het beeldscherm wordt altijd geblokkeerd bij het verlaten van de werkplek.

 • Documenten met persoonsgegevens worden nooit onbeheerd achtergelaten op bureau of werkplek.

 • Inloggegevens worden nooit automatisch opgeslagen op de computer.

 • Openbare netwerken worden als potentieel gevaarlijk beschouwd.

 • Er worden geen praktijk gegevens gedeeld via sociale media.

 • Inloggegevens worden niet gedeeld met anderen of collega’s.

 • De privé-mobieltjes zijn beveiligd en staan uitgeschakeld in de werkruimten.

 • Er worden systematisch en dagelijks back-ups gemaakt. Deze worden fysiek op een andere locatie bewaard.

 • Updates van verschillende virusscans worden systematisch gedraaid.
 • De vermelding van BSN nummers op de nota's is vervallen om onrechtmatig gebruik van combinatie van naam, geboortedatum en BSN tegen te gaan. De extra administratieve handelingen zijn daarvan een gevolg.
 • Het is een bewuste keuze om geen openbare wifi in de praktijk te hebben.

Sitemap  |  Productie: LinkmasterMonkey.com  © 2024